Konserwacja kosiarek i kos

Konserwacja kosiarek i kosUtrzymywanie trawnika w dobrej kondycji jest męczące. Nie tylko dla jego właściciela. Trudy sezonu odbijająsię także na sprzętach, którymi strzyżemy trawę. Należy więc poświęcić im nieco czasu i uwagi. Stan kosiarki sprawdzamy zwykle przed sezonem, a po jego zakończeniu przygotowujemy ją do zimowej pauzy. Tymczasem także w pełni wiosny czy lata warto kontrolować urządzenie.

Najwięcej pracy czeka posiadaczy kosiarek i kos spalinowych, których silniki potrzebują bieżących prac konserwacyjnych. Nie są one jednak uciążliwe i w gruncie rzeczy sprowadzają się do skontrolowania kilku newralgicznych punktów. Dobrze jednak tych „drobiazgów” pilnować, gdyż chroni to napęd przed poważniejszymi uszkodzeniami.

Wspólne dla kosiarek spalinowych i elektrycznych jest natomiast wymaganie utrzymywania w dobrej kondycji noży tnących, a także całych urządzeń w czystości, co może wpływać na ich ogólny stan.

KOSIARKI SPALINOWE

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego kosiarki, pamiętajmy o zdjęciu fajki ze świecy zapłonowej. Dzięki tej prostej czynności unikniemy przypadkowego uruchomienia silnika, co mogłoby się skończyć poważnym wypadkiem.

Kontrola świecy zapłonowej. Zaczynamy od odłączenia końcówki przewodu zapłonowego i wykręcenia świecy odpowiednim kluczem. Jeśli jest na niej dużo nalotu, ma pęknięcia czy uszkodzenia izolatora, nadaje się tylko do wymiany. Jeśli nie, można ją oczyścić i wkręcić z powrotem. Zaczynamy ręcznie, a potem dokręcamy kluczem - święcę używaną dotychczas o dodatkowe 1/8 lub 1/4 obrotu, a nową - o 1/2 obrotu. Niewłaściwie dokręcona świeca może uszkodzić silnik. Na końcu zakładamy fajkę świecy zapłonowej.

Kontrola filtra powietrza. Zabrudzony i zatkany filtr powietrza pogarsza pracę silnika, a nawet może doprowadzić do jego uszkodzenia. Powinniśmy więc wymieniać go przynajmniej raz w roku - najlepiej robić to zawsze podczas wiosennych przygotowań urządzenia do pracy. W trakcie sezonu dobrze jest sprawdzać stan filtra przed każdym użyciem kosiarki - w urządzeniach, które są intensywnie użytkowane może się okazać, że filtr musimy wymieniać częściej.

Kontrola filtra powietrza polega na sprawdzeniu jego czystości, przepuszczalności i kształtu (ważne, by nie był zdeformowany). Jeśli jest pokryty delikatną warstwą zanieczyszczeń, należy nim lekko uderzyć w twardą powierzchnię lub, jeżeli mamy taką możliwość, przedmuchać go sprężonym powietrzem o ciśnieniu do 30 psi (powietrze kierujemy zawsze od wewnętrznej strony filtra na zewnątrz). Należy też wytrzeć brud z wewnętrznej strony pokrywy filtra i oczyścić jego bazę lekko wilgotną ścierką. Uwaga! Podczas czyszczenia lub wymiany filtra powietrza należy koniecznie pamiętać, że: nie czyścimy filtra szczoteczką, by nie wetrzeć brudu głębiej; podczas zabiegu zanieczyszczenia nie mogą dostać się do kanału powietrznego prowadzącego do gaźnika; papierowego filtra powietrza nie można moczyć; nie uruchamiamy silnika bez założonego filtra.

Kontrola poziomu oleju. Jego poziom sprawdzamy przed każdym uruchomieniem kosiarki. Kontrolę przeprowadza się tak samo, jak w samochodach - za pomocą bagnetu znajdującego się w korpusie silnika. Należy go wykręcić i wytrzeć, a następnie ponownie wsunąć w gniazdo (bez wkręcania) i wyjąć. Na bagnecie znajdują się oznaczenia informujące o minimalnym i maksymalnym poziomie oleju - jeśli jego poziom jest zbyt niski, przed uruchomieniem kosiarki należy go uzupełnić.

Kontrola ostrzy. Dokonujemy tego przy wyłączonym silniku i w rękawicach chroniących dłonie przed pokaleczeniem o ostre krawędzie noży. Rozpoczynamy od zdjęcia fajki ze świecy zapłonowej i odpowiedniego przechylenia maszyny na bok - tak by mieć dobry dostęp do noży, a jednocześnie, żeby maszyna była stabilnie podparta.

Demontujemy noże i wizualnie oceniamy stan zużycia. Jeśli zauważymy nierówności, pęknięcia lub wygięcia - noże należy wymienić. Jeżeli natomiast są tylko lekko stępione, możemy oddać je do naostrzenia w punkcie serwisowym. Po takim zabiegu noże muszą być obowiązkowo wyważone. Nowe lub naostrzone noże montujemy, pamiętając o starannym dokręceniu śrub mocujących.

Kontrola śrub. Prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub, zwłaszcza tych, którymi zamocowane są noże, jest bardzo istotne tak dla bezpieczeństwa użytkownika, jak i dla funkcjonowania samego urządzenia. Kontrola dokręcenia śrub jest jedną z czynności, którą powinniśmy powtarzać regularnie - każdorazowo przed podjęciem pracy w ogrodzie.

KOSY SPALINOWE

Tak jak w kosiarkach spalinowych, przeprowadzamy kontrolę silnika, polegającą na sprawdzeniu stanu filtra powietrza, świecy zapłonowej i poziomu oleju.

Należy też pamiętać o systemie tnącym. Regularnie powinniśmy kontrolować, czy głowica linki nylonowej nie jest zużyta, a osłona przestrzeni tnącej i ostrze przycinania żyłki odpowiednio zamontowane. Warto również oszacować zapas nawiniętej na głowicę linki, a przed włączeniem kosy - wyregulować jej długość oraz nasmarować przekładnię kątową.

Jeśli kosa wyposażona jest w tarcze tnące, stan ostrzy należy sprawdzać przed sezonem, a także po wykonaniu cięższych
prac - podczas których ostrza mogły ulec uszkodzeniu. Należy zwrócić uwagę na to, czy ich powierzchnia jest gładka, bez nierówności czy pęknięć. Jeżeli ostrze jest zdeformowane lub pęknięte - należy je koniecznie wymienić.

Tarcze, tak jak noże kosiarek, można ostrzyć. Należy jednak pamiętać, by wszystkie zęby były naostrzone w jednakowy sposób, z zachowaniem regularnych kształtów (zabezpiecza to je przed pęknięciami). Elementy tnące kosy muszą być również prawidłowo wyważone. Powyższe prace można wykonać samodzielnie, ale jeśli nie mamy do tego odpowiednich narzędzi, lepiej zgłosić się do serwisu .

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

Urządzenia elektryczne są zdecydowanie mniej wymagające pod względem serwisowym od spalinowych. Napędzające je silniki właściwie nie wymagają żadnej ingerencji użytkownika. Jedynym wyjątkiem są urządzenia akumulatorowe, ale i tu obsługa sprowadza się tylko do ładowania ogniw przed koszeniem.

Nie oznacza to jednak, że kosiarki elektryczne są całkowicie bezobsługowe. Tak jak w kosiarkach spalinowych, oceniamy wizualnie stopień zużycia elementów tnących. Następnie sprawdzamy przewody elektryczne, prawidłowy stan dokręcenia wszystkich śrub i stopień zużycia kosza oraz osłony wyrzutu. Jeśli zauważamy jakiekolwiek przetarcia czy inne uszkodzenia, to - w miarę posiadanych umiejętności - niesprawne elementy wymieniamy lub dostarczamy kosiarkę do punktu serwisowego. Uwaga! Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i upewnijmy się, że kosiarka nie jest podłączona do źródła zasilania.

CZYSZCZENIE KOSIARKI

Najczęściej dokładne czyszczenie maszyny i jej konserwację przeprowadza się jesienią, po zakończeniu prac w ogrodzie. Łatwiej wówczas, na świeżo, usunąć wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Jeśli tego nie zrobiliśmy w tym momencie - należy tę czynność wykonać na wiosnę, ale bardzo delikatnie, ponieważ nieostrożne usuwanie zaschniętych roślin czy grud ziemi może spowodować uszkodzenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na elementy metalowe i zabezpieczającą je warstwę lakieru. Jeśli zauważymy ubytki na powierzchniach lakierowanych, należy na nie nanieść nową warstwę lakieru, gdyż soki koszonej trawy są bardzo agresywne dla metalu i powodują szybką korozję w miejscach niezabezpieczonych. Warto mieć to na uwadze także w trakcie sezonu i regularnie sprawdzać powierzchnie metalowe tych urządzeń.

Kontrola kosza w kosiarkach. Kosz w kosiarkach jest elementem, któremu zazwyczaj nie poświęcamy dużo uwagi, a spełnia on istotną rolę w procesie koszenia -jest poddawany dużym obciążeniom i zużywa się w miarę upływu czasu podczas eksploatacji. Dobrze jest zatem od czasu do czasu opróżnić go, wyczyścić oraz sprawdzić stopień zużycia (pęknięcia, postrzępienia) i wymienić go, jeśli uznamy to za konieczne.

Zapisz

Zapisz

Free Joomla Templates - http://ww.mightyjoomla.com