Zakładanie trawników

zakładanie trawników trawa rolowanaWiosna w naszym ogrodzie, budząca do życia wszystkie rośliny, przyspiesza podjęcie decyzji o założeniu trawnika, tym bardziej, że wiosna sprzyja tego typu pracom. Najlepiej przystąpić do nich na przełomie kwietnia i maja. Zakładanie trawnika w ogrodzie podzielić można na kilka etapów. Postarajmy się je uporządkować.

Odchwaszczenie terenu

Bardzo ważne jest zniszczenie chwastów na powierzchni przeznaczonej pod trawnik. Na działce najlepiej zrobić to mechanicznie, przez przekopanie i ręczne usuwanie wszystkich chwastów. Dostępne są również środki chemiczne, pamiętajmy jednak, że herbicydy bardzo niekorzystnie wpływają na środowisko glebowe, niszcząc mikroflorę i drobnoustroje, niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin.

Przygotowanie gleby i ukształtowanie powierzchni

Pierwszym niezbędnym zabiegiem jest dokładne oczyszczenie powierzchni z kamieni i innych części stałych (gruz, drut, szkło itp.). Warto pamiętać, że trawnik najlepiej rośnie na glebie o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego, stąd dodatek kwaśnego torfu (wysokiego), może okazać się niezbędny (3-5 m3 na każde 100 m2 powierzchni). Decyzję o zakwaszaniu podłoża podejmujemy dopiero po wykonaniu analiz chemicznych gleby. W przypadku stwierdzenia gleby kwaśnej powierzchnię można zwapnować, stosując zależnie od odczynu - od 5 do 15 kg wapna na 100 m2. Jeśli odczyn jest prawidłowy, zamiast torfu wysokiego, można użyć torfu niskiego. Warto pamiętać o uzupełnieniu zasobności gleby o składniki mineralne, przez zastosowanie nawozu mineralnego, np. Azofoski (około 3-5 kg nawozu mineralnego na 100 m2).

Gleba pod trawnik nie powinna być zbita, co oznacza zwykle konieczność jej rozluźnienia za pomocą piasku. Często mówi się, że piasek może stanowić ponad 50% składu podłoża. Zawartość (tak duża) piasku gwarantuje dobre wsiąkanie wody w okresie jesiennych opadów i wiosennych roztopów. Będzie to miało w przyszłości duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu traw i decydować będzie o walorach dekoracyjnych naszego trawnika.

Zastosowane komponenty należy dokładnie wymieszać przez przekopanie na głębokość łopaty, a następnie grabienie i wałowanie. Wszystkie prowadzone w tym etapie prace mają ma celu dokładne wypoziomowanie gruntu. Zapewnia to trawnikowi wyrównane warunki wzrostu na całej jego powierzchni. Bez zabiegu wypoziomowania powierzchni nasz trawnik nigdy nie będzie dekoracyjny. Można to zrobić przez rozmieszczenie na całej powierzchni naciągniętych lin krzyżujących się ze sobą, których poziom uzyskano uprzednio przy zastosowaniu poziomicy. Wtedy z pewnością łatwiej będzie zaobserwować nadmiary i niedobory gleby na wyznaczonej powierzchni pod przyszły trawnik. Po tych zabiegach przychodzi czas na dokładne określenie zarysu kształtu trawnika przez odcięcie jego przyszłych brzegów od chodników, drzew, rabat czy kwietników.

Siew nasion

Należy zdecydować się na zastosowanie odpowiedniej jakości mieszanek traw gazonowych, co przy obecnej ofercie rynkowej nie jest łatwe. O jednym zapomnieć nie wolno - siła kiełkowania czystość nasion traw gazonowych kupowanych przez nas, powinny być zbliżone do wartości 100%. Najczęściej sieje się około 30 g nasion na jeden metr kwadratowy powierzchni. Oznacza to, że na każde 100 m2 trawnika należy zastosować przynajmniej 3 kg ziarniaków.

Siew nasion rozpoczyna się od brzegów trawnika, postępując ku jego środkowi. Obliczoną dawkę nasion warto podzielić na dwie części: jedną siać w jednym kierunku, a drugą prostopadle do kierunku siewu pierwszego. Takie postępowanie daje pewność równomiernego rozprowadzenia ziarniaków po całej powierzchni. Po siewie powierzchnię można lekko zagrabić i udeptać. Zapobiegnie to wymywaniu ziarniaków przez deszcz, wywiewaniu przez wiatr i wyjadaniu przez ptaki. Od tego momentu rozpocząć należy nawadnianie. Deszczowanie powierzchni powinno być przeprowadzane systematycznie. Należy dążyć do zapewnienia wilgotności gleby do głębokości co najmniej 7-10 cm. Kiełkowanie pierwszych nasion rozpoczyna się zwykle po 10-14 dniach od terminu siewu. Gdy trawa osiągnie wysokość 6-8 cm można zastosować ponowne wałowanie. Po następnych 7-10 dniach należy przystąpić do systematycznego koszenia i pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Free Joomla Templates - http://ww.mightyjoomla.com