Jak podlewać ogród

Częstotliwość. Aby podlewanie było skuteczne, woda powinna przesiąknąć w obręb całej warstwy korzeni roślin. Nie ma sensu podlewać roślin często, za to niewielką ilością wody. W upalne dni, z podłoża zwilżonego tylko na głębokość 2-3 cm, woda szybko wyparuje, bez pożytku dla roślin.

Najefektywniejsze jest obfite podlewanie raz na kilka dni. Jednak należy wziąć pod uwagę typ gleby w ogrodzie. Częstotliwość podlewania musi być nieco większa na glebach lekkich (piaszczystych), ponieważ mają one gorsze własności magazynowania wody. Gleby ciężkie (gliniaste) charakteryzują się większą zdolnością zatrzymywania w sobie wilgoci.

Dla tych typów gleb częstotliwość dostarczania wody wynosi odpowiednio - raz na 4 i raz na 6 dni. Chodzi o to, by nie przyzwyczajać roślin do ciągłych dostaw małych dawek wody, ponieważ spowoduje to rozwój płytkiego i słabo rozwiniętego sytemu korzeniowego. Nie są one wtedy zdolne do wytworzenia naturalnej odporności na deficyt wodny. Tylko obfite podlewanie co kilka dni zmusza rośliny do głębokiego korzenienia się i adaptowania do okresowej suszy. W naszym klimacie mniej szkodliwe dla roślin jest krótkotrwałe przesuszenie gleby; częściej obumierają na skutek nadmiaru wody, powodującego niedotlenienie korzeni.

Odpowiednia pora. Nie zaleca się podlewania ogrodu w godzinach między 10 a 16, ponieważ krople wody utrzymujące się na liściach mogą spowodować ich poparzenie (krople, podobnie jak soczewki, skupiają promienie światła). Ponadto, rośliny przeżywają szok termiczny, gdy na nagrzane liście pada zimna woda ze studni lub z wodociągu. Lepiej dostarczać wodę we wczesnych godzinach rannych (nawet od 3-5 rano), gdyż woda paruje wtedy wolniej, a nadziemne części roślin zdążą wyschnąć, zanim zagrozi im słonce. Poza tym nie rozwiną się na nich choroby grzybowe, co często zdarza się przy popołudniowej i wieczornej porze nawadniania. Rano wodociąg nie jest obciążony, tak jak podczas dnia czy wieczornych kąpieli (szczególnie po upalnym dniu). Jeśli jednak trzeba podlewać wieczorem, należy zadbać, by woda docierała tylko do korzeni i nie moczyła nadziemnych części roślin.

Właściwe ilość wody. Dawki wody przede wszystkim zależą od budowy i właściwości fizykochemicznych gleby. Gleby lekkie i łatwo przepuszczające wilgoć jednorazowo wymagają podlewania mniejszą ilością wody. Gleby ciężkie i trudno przesiąkliwe potrzebują większej jednorazowej dawki wilgoci. Dawkowanie wody jest różne dla danych grup roślin i zależy od tego, jak głęboko się korzenią. Dla roślin korzeniących się płytko, do głębokości 15 cm (m.in. traw), przybliżona jednorazowa dawka wody wynosi 10-15 l/m2 powierzchni. Rośliny średniej długości korzeni, ok. 20 cm (m.in. warzywa i byliny), potrzebują jednorazowo 15-20 l/m2. Drzewa i krzewy o głębszym systemie korzeniowym, do 35 cm. wymagają jednorazowo 25-35 l wody na metr kwadratowy powierzchni.

Jak podlewać? Częstym i poważnym błędem jest krótkotrwałe podlewanie roślin silnym punktowym strumieniem wody. Taka metoda powoduje, że woda spływa po roślinach i po powierzchni gleby, nawilżając ją w głąb zaledwie na kilka centymetrów. Gleba łatwo ulega zaskorupieniu. To główna wada podlewania ręcznego, na przykład wężem ogrodowym. Właścicielom zazwyczaj brakuje cierpliwości, by dostatecznie starannie i długo nawadniać kolejne partie ogrodu. Tymczasem podstawowa zasada dotycząca sposobu podlewania nakazuje, by zalecaną dawkę wody dystrybuować powoli i w małym natężeniu. Wtedy każda kropla zdąży wsiąknąć w głąb podłoża i dotrze w obręb korzeni roślin. Powinno to trwać jednorazowo nawet 2 godziny. Jest to zasadniczy argument za słusznością stosowania automatycznego systemu nawadniania. Nawet w najmniejszym ogrodzie.

Free Joomla Templates - http://ww.mightyjoomla.com