Tajniki podlewania roślin

Nieprawidłowe podlewanie jest bardzo szkodliwe dla roślin. Podlewanie jest najtrudniejszą z czynności, jakie wykonuje się w ogrodzie. Trudno ją opanować, ponieważ zależy od wielu zmiennych. Zapotrzebowanie na wodę zależy od odmiany rośliny, rodzaju podłoża, stanowiska, nieustannie zmieniających się warunków pogodowych, temperatury, wilgotności i siły wiatru. Dlatego też łatwo można rośliny podlewać nadmiernie lub zbyt małą ilością wody.

Do podlewania można wykorzystać kilka najczęściej stosowanych metod:

Podlewanie ręczne: To podlewanie ogrodu za pomocą węża, zakończonego odpowiednią końcówką. Jest to najprostsza metoda podlewania. Nie wymaga żadnych przygotowań ziemi, ani dodatkowego sprzętu. Niestety zabiera wiele czasu i często w pośpiechu podlewa się rośliny zbyt małą ilością wody.

Nawadnianie w rzędach: przydatne do nawadniania roślin rosnących w rzędach; metoda jest najczęściej stosowana w warzywnikach. W ziemi, obok rzędów roślin, należy wykopać bruzdy i wypełnić je wodą. Woda pozostaje w bruzdach przez kilka godzin. Podczas stosowania tej metody liście pozostają suche; wodę pobierają tylko korzenie.

Nawadnianie w zagłębieniach: Ta metoda jest wykorzystywana w pobliżu krzewów i drzew. Tworzy się zagłębienie w ziemi, które jest wypełniane wodą ręcznie z węża lub poprzez system zraszaczy. Kilka zagłębień można szybko wypełnić wodą, ale w przypadku nawadniania wielu roślin, może to zająć wiele czasu. Dzięki stosowaniu tej metody, liście roślin pozostają suche.

Zraszacze: Zarówno zraszacze założone na koniec węża jak zraszacze podziemne mogą szybko nawodnić dużą powierzchnię. Ich stosowanie jest najskuteczniejszą metodą podlewania mocno obsadzonych miejsc. Wykorzystanie zraszaczy do podlewania luźno rosnących roślin jest marnotrawstwem. Zraszanie podczas silnego wiatru jest mało efektywne, ponadto zraszane są liście, co może prowadzić do powstania problemów z chorobami. Natomiast wykorzystanie zraszaczy do podlania dużych obszarów pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Nawadnianie kropelkowe: Ta metoda pozwala na podlewanie roślin bardzo powoli. Woda swobodne przesiąka do ziemi. Linie kroplujące można pozostawić na wiele godzin (najczęściej 4 - 16 dziennie). Dostępnych jest wiele różnych systemów nawadniania tego rodzaju. Jeżeli są prawidłowo wykorzystywane, stanowią jedną z lepszych metod podlewania, ponieważ ziemia jest wilgotna przez długi czas, nie dochodzi do okresowego jej wysychania, jak ma to miejsce w przypadku innych metod. Systemy te sprawdzają się najlepiej na ziemiach lekkich i są znakomitym rozwiązaniem do podlewania roślin rosnących na pochyłym zboczu. Nie zraszają liści.

Niektóre metody podlewania powodują tworzenie się kałuż lub spływanie wody zanim do ziemi przesiąknie jej odpowiednia ilość. Wielu ogrodników przestaje podlewać, kiedy ziemia staje się błotnista lub powstają kałuże. W ten sposób nawilżana jest tylko górna warstwa ziemi głębokości kilku lub kilkunastu centymetrów. Ponieważ ziemia bardzo wolno wchłania wodę, w niektórych przypadkach nawilżenie warstwy ziemi głębokości 90 - 120 cm może potrwać od kilku godzin do kilku dni. Aby odpowiednio nawilżać ziemię, trzeba podlewać z taką samą prędkościa, z jaką woda przenika do ziemi. Jeżeli twój system nawadniania nie może podlewać z taką szybkością, wybierz inny lub w momencie, kiedy zaczynają się tworzyć kałuże, przerwij podlewanie na godzinę, a następnie wznów je, nawilżając ziemię do odpowiedniej głębokości. 

Free Joomla Templates - http://ww.mightyjoomla.com