Przydomowy trawnik - porady

Różne rodzaje terenów zielonych utrzymywane są w sposób sztuczny, gdyż bez kultywującej je działalności człowieka szybko uległyby zdziczeniu. Nakład pracy uzależniony jest od rodzaju zielonej nawierzchni.

Oczywiście najmniejszy jest on w przypadku pastwiska, natomiast zwykła łąka wymaga już regularnego koszenia. Na terenach zielonych utrzymywanych w stanie naturalnym mogą pojawić się chaszcze i oset. Najwięcej zabiegów wymagają tereny zielone, które nie są użytkowane rolniczo, a więc różnego rodzaju trawniki w ogrodach domowych, parkach, terenach reprezentacyjnych i obiektach sportowych.

Zakładając trawnik, stosuje się różne mieszanki siewne w zależności od użytkowania, usytuowania ogrodu i osobistych preferencji. Trawnik może być narażony na częste, intensywne użytkowanie (np. trawniki sportowe) i wtedy skład gatunkowy murawy musi zapewnić odpowiednią wytrzymałość. Inne wymagania stawiane są trawnikom dywanowym, które trzeba starannie pielęgnować i często zraszać. Trawa nie może zbyt szybko odrastać, musi mieć żywy kolor i dużą gęstość. Na terenach wilgotnych, np. warto założyć trawnik naturalny zbliżony do łąki, który nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, a rośliny trawiaste mogą swobodnie rosnąć.

Wybierając określony gatunek trawy trzeba też brać pod uwagę względy związane z pielęgnacją, np. trawnik o mniejszej odporności na okresy suche wymaga częstszego zraszania, natomiast trawniki wolno rosnące i bardzo gęste nie nadają się do koszenia, gdyż skoszona trawa rozrzucana jest po powierzchni, a więc trzeba ją gromadzić, pakować do worków i ewentualnie wywozić poza teren parceli. Są to znaczne utrudnienia, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że regularnie koszona trawa na niewielkiej parceli ok. 700 metrów kwadratowych wypełnia aż 4 duże worki!

Chociaż dostępne w handlu mieszanki muszą posiadać świadectwo kwalifikacji, to o wyglądzie trawnika decyduje w dużym stopniu jakość warstwy nośnej. Ideałem jest podłoże gliniasto - piaszczyste, zawierające humus.

Wysiew trawy powinien mieć miejsce wtedy, gdy ziemia jest dostatecznie ciepła. Przy normalnych warunkach pogodowych jest to okres kwietnia/maja lub - jeszcze lepiej - w sierpniu/wrześniu. Gleba musi być odpowiednio wcześnie przygotowana i lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. Po siewie nasiona trzeba przykryć ziemią, zwracając uwagę, by miała ona odpowiednią wilgotność - w razie konieczności należy zraszać ją nawet kilka razy dziennie. Głębokość siewu: 0,5 do 1 cm.

Free Joomla Templates - http://ww.mightyjoomla.com